Фактури

Ова мени содржи 2 дела – услуги и фактури.

Во делот за услуги креирате услуги и поставувате цена на истите.

 

Во делот за фактури избирате клиент, избирате услуга, прикажан е бројот на Вашата последна фактура и целата пресметка е автоматизирана.

 

 

При преглед на фактурите имате можност за нивно печатење со што деталите за Вашата канцеларија се пополнуваат автоматски од делот “Подесувања”.


Имате посебен модул со кој се бележи секоја уплата (сума, датум на прием на уплата, начин на плаќање) и според примениот износ имате статус на фактурата (се чека уплата, делумно платена и платена). Имате целосен преглен на сите уплати за дадена фактура.