Клиенти

Модулот “Клиенти” е прв од модулите кои се наоѓаат на менито од левата страна.

На почетната страна од овој модул имате приказ на табела со сите клиенти. Десно во табелата се наожа опцијата “Уреди”. Во нејзе можете да го измените постоечкиот клиент, имате негов преглед и можете да го избришете.

Табела со клиентиПри додавање на нов клиент најпрво треба да изберете дали клиентот е физичко или правно лице и потоа ги пополнувате информациите кои ги имате за тој клиент.При преглед на клиентот, имате 3 табови :
– Детали за клиент
– Предмети
– Профил за фактури


Во Детали за клиент имате целосен преглед на сите информации на тој клиент.


 


Во предмети имате целосен преглед на сите предмети на тој клиент.

 

Во Профил за фактури имате целосен преглед на сите фактури на тој клиент.