Предмети

Тука креирате нови предмети и доделувате вработен на предметот, се прави измена и преглед на постоечките предмети. На почетната страна во ова мени имате табела со сите активни и архивирани предмети. При преглед на предметот ја имате и опцијата за печатење на предметот кој го прегледувате. Пребарувањето се врши по број на предмет, име и презиме на клиент, назив на фирма или име и презиме на спротивната страна. При креирање на предме можете да додавате документи и слики поврзани со предметот. (големина до 30mgb)