Состаноци

Креирате состаноци со Вашите клиенти. При креирањето на состанок избирате клиент доколку е постоечки или внесувате нов. Се додава датум и време на состанок и забелешка. На почетната страна од менито имате преглед на сите состаноци, нивниот статус и од тука можете да го менувате статусот на состанокот (отворе, откажан од клиент, откажан од адвокат)