Тим

Во овој дел администраторот внесува вработени од својата канцеларија кои во иднина ќе го користат системот. При креирање на вработен додавате име и презиме, email адреса, контакт телефон и лозинка. Потоа корисникот се најавува со email адресата и лозинката која ја имате поставено. 
Напомена: само администраторот има преглед на овој модул.