Задачи

Поставувате задачи со наслов и при нивно креирање избирате вработен до кој се доделува задачата, избирате предмет доколку е поврзана задачата со некој предмет. Исто така имате опција за поставување на статус, приоритет и рок за завршување на задачата.