аплицирај дознај повеќе Онлајн алатка
за адвокати
Запознајте се
со апликацијата

"justitia.mk" е онлајн апликација наменета за адвокати и претставува софтверско решение со кое се олеснува и модернизира работата на адвокатите и адвокатските канцеларии.
Адвокатите можат да имаат целосен преглед на постоечки и архивирани предмети, рочишта, клиенти, состаноци, задачи, креирање на услуги со ценовник и печатење на фактури и уште многу други функционалности. Oвозможува електронско складирање на целосната адвокатска документација поврзана со предметите, а постои и интегриран календар со приказ на сите рочишта и состаноци.
Апликацијата може да се користи на компјутер, таблет и смартфон со едноставен и лесен кориснички интерфејс со пристап до интернет.

Кликнете на копчето PLAY  ▶  за преглед на видеото

Во менито имате

7 модули

Клиенти

Клиенти

Модул во кој се креираат клиентите и имате целосен преглед на нивните предмети и фактури ...
Состаноци

Состаноци

Избирање на клиент или креирање на нов за состанокот кој го креирате, избирање на датум и време ...
Предмети

Предмети

Креирање на предмети, избирате клиент, поставувате адвокат на предметот, прикачување на документи поврзани со предмет, поставување на разни датуми и детали ...
Тим

Тим

Во овој модул се креираат профили за адвокатите во Вашата канцеларија ...
Подесувања

Подесувања

Во менито постои дел "Подесувња„
Во тој дел се поставуваат детали за адвокатската канцеларија кои треба да се појават на фактурите.
Задачи

Задачи

Креирање на задачи, поставување адвокат на задачата, детали за задачата, приоритет, поврзаност, почетен и краен датум за извршување ...
Фактури

Фактури

Креирајте и принтајте фактури за постоечките клиенти, креирање на услуги и ценовник, избирање датум на фактура, модул за внес и приказ на плаќања ...
ГАЛЕРИЈА
кликнете на сликата за преглед на галеријата
Ценовник

Изберете план

Тест верзија
 • корисничко име: justitia@demo.com
 • лозинка: 123456789
 • при логирање на апликацијата со тест профилот ќе имате преглед на сите податоци и функционалности но оневозможено е креирање на нови и бришење на постоечките тест податоци.
денари 9000
План 1
 • период на користење: 6 месеци
 • неограничен број на клиенти
 • неограничен број на предмети
 • неограничен број на фактури
 • неограничен број на вработени
денари 16000
План 2
 • период на користење: 12 месеци
 • неограничен број на клиенти
 • неограничен број на предмети
 • неограничен број на фактури
 • неограничен број на вработени

Апликација и контакт форма

За било какви информации контактирајте не преку контакт формата.

Доколку сакате да аплицирате, се што треба е да ја пополните контакт формата со Ваше име и презиме и емаил адреса и  ЗАДОЛЖИТЕЛНО напишете ги следните информации за Вашата канцеларија:

 • назив
 • седиште
 • ЕМБС

Исто така задолжително е да го напишете името на планот за кој аплицирате.
Во најкраток временски период ќе бидете известени со следните инструкции за понатамошно користење.

Со почит, justitia.mk

Колку е 6 x 1 ?

Со испраќање на пораката се согласувате со правилата
и условите за користење. Прочитај повеќе